تجهیزات پزشکی زیبایی مردی را از خانواده اش جدا کرد

تجهیزات پزشکی زیبایی نقش مهمی در تشخیص، درمان و آموزش پزشکی زیبایی دارند و هر ساله سهم عمده ای از هزینه های بیمارستانی (حدود 5 تا 15 درصد سالانه) به خرید تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد. انتخاب و تخصیص تجهیزات پزشکی باید مناسب و مطابق با نیازهای واقعی مراکز درمانی، اهداف بالینی، نیروی انسانی و شرایط لازم برای تضمین ایمنی باشد.

هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی سیستم های فعلی مدیریت تجهیزات پزشکی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها در بیمارستان های آموزشی اصفهان در سال 1397 می باشد.

این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است که به صورت مقطعی در سال 1397 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش متولیان تجهیزات پزشکی و سایر افراد مرتبط با مدیریت تجهیزات پزشکی بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان می باشد.

ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد.بر اساس این مطالعه، در بیمارستان ها برنامه جامعی برای نحوه مدیریت تجهیزات پزشکی وجود ندارد که خود موجب از دست رفتن سرمایه مادی و تجهیزاتی سازمان می شود.

در اغلب موارد نبود سیستمی برای برنامه ریزی و کنترل میزان موجودی کالا و خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی مشکلات عدیده ای از جمله انباشتگی و استهلاک تجهیزات و یا نبود این امکانات در مواقع بحرانی را ایجاد می کند.

در این مطالعه ابتدا یک سیستم کنترل علمی پیشنهاد شده است. تجهیزات پزشکی به گونه ای طراحی شده اند که نیاز بیمارستان به تجهیزات در هر زمان از سال و میزان تجهیزات آن مشخص باشد تا بتوان به راحتی در این زمینه تصمیم گیری کرد.

فرآیند مدیریت تجهیزات پزشکی تضمین می کند که خطرات مرتبط با استفاده از تجهیزات پزشکی به حداقل می رسد. بنابراین، سازمان‌های مسئول باید فرآیند مدیریت تجهیزات پزشکی را راه‌اندازی کنند و آن را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات پزشکی مورد استفاده مناسب هستند، مطابق با دستورالعمل‌های عملیاتی کارخانه استفاده می‌شوند و در شرایط ایمن و قابل اطمینان نگهداری می‌شوند.

هدف از این مطالعه ارزیابی سیستم های فعلی مدیریت تجهیزات پزشکی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها در بیمارستان های آموزشی اصفهان در سال 1397 می باشد.

امید است این پژوهش بتواند منبع تحقیقاتی مفیدی برای بهبود مدیریت فعلی تجهیزات پزشکی ارائه دهد. سیستم ها و استقرار سیستم های مدیریت کارآمد و موثر در بیمارستان ها.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما